Hieronder vindt u een overzicht van partners waarmee wij nauw samenwerken. Samenwerking vind plaats op het gebied van luchtbehandeling, oppervlakte techniek, installatie techniek en uitwisseling van kennis omtrent de verfverwerkend industrie.